освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Навчальний план 2020

Навчальний план 2020

Освітня програма 2020-2021

Освітня програма 2020-2021