Прозорість та інформаційна відкритість закладу до закону України «Про освіту» (стаття 30)

СТОП БУЛІНГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ХОДА ВІД 22.11.2019 № 596 ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ КЗ ХСШ № 5 ХОР

Статут закладу освіти

Структура та органи управління КЗ ХСШ № 5 ХОР

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

План роботи КЗ ХСШ № 5 ХОР на 2021-2022 н.р

План роботи 2020-2021

Річний план 2019-2020

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Фінансова звітність

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства