Інформація про школу

Відповідно до статуту рівні надання освіти, для яких дітей Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради є спеціальним закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття дошкільної, початкової, базової середньої та профільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені різними ступенями порушення слухової функції. У 2009 році відкрито дошкільні групи для дітей із порушеннями мови.
Специфіка освітнього процесу, мова навчання Протягом усієї історії школи велику увагу педагогічний колектив приділяв пошуку найбільш ефективних напрямків соціальної адаптації дітей з порушенням слуху у суспільстві чуючих. Досягненню цієї мети сприяє пошук, удосконалення та впровадження інтерактивних методів та інноваційних технологій, які дають можливість підвищити якість освітнього процесу.

Специфіка освітнього процесу – подолання наслідків глухоти шляхом розвитку залишкової  слухової функції через:

 • навчання мови як засобу спілкування;
 • використання різних форм мови (дактильної, усної, писемної та жесто–мімічної) в освітньому процесі закладу освіти;
 • розвиток логічного та образного мислення;
 • розвиток слухового сприймання і формування мовлення;
 • виправлення важких недоліків мови.

Мовою освітнього процесу в Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради є державна мова. Навчання ведеться білінгвально: українською та українською жестовою мовами. У закладі вивчається англійська мова та американська жестова мова ASL.

Інновації, педагогічні технології, які впроваджуються в закладі
 • Спеціальне обладнання у закладі: сучасна слухова апаратура колективного та індивідуального призначення (3 комп’ютерні класи, 6 кабінетів реабілітації з навчально-корекційним обладнанням, 7 слухомовних тренажерів);
 • Нові комп¢ютерні технології для корекції слуху (програми “Видима мова”, “Живий звук”, «Світ звуків»);
 • Інтерактивні форми роботи (групами, бригадами, ланцюжком, робота з маленьким учителем, бінарні уроки);
 • робота в лінгафонному кабінеті;
 • робота з інтерактивною дошкою;
 • супроводження викладання навчальних предметів комп’ютерними технологіями (кабінети фізики, географії, історії, біології та хімії, математики, української мови та літератури, кабінети індивідуальної слухової роботи, дошкільний блок та класи початкової школи оснащені сучасною потужною комп’ютерною технікою).
У закладі освіти організована робота гуртків У закладі успішно функціонують 8 майстерень: «Ткацтво», «Петриківський розпис», «Гончарство», «Писанкарство», «Модельно-хореографічна студія», «Конструювання та моделювання одягу», «Художня кераміка», «Традиційна кулінарія українців». Заняття в майстернях народних ремесел ведуть високопрофесійні керівники, які розробили авторські програми. Результативністю роботи цих колективів є те, що п’ятьом з них, Міністерством освіти і науки України присвоєно звання «Зразковий художній колектив».

Гуртковою роботою охоплено 100 % дітей закладу освіти.

Політика розвитку здоров’я-зберігаючих технологій Заклад активно співпрацює з організаціями щодо розвитку спортивного дефлімпійського руху. На базі закладу сумісно з обласною організацією «Інваспорт» створені належні умови для заняття дітей у позаурочний час у спортивних секціях, а саме: пляжний волейбол, баскетбол, футбол, плавання, легка атлетика, шахи, спортивне орієнтування.

У рамках проекту ДЕФЛАЙФ на базі закладу започатковано і працюють інклюзивні клуби за інтересами. Результат експерименту – гольф визнано офіційним видом спорту осіб з інвалідністю по слуху на законодавчому рівні. Повштовхом проекту ДЕФЛАЙФ є створення у закладі інклюзивної секції дзюдо, на якій заняття проводяться для дітей з порушенням слуху та дітей, які не мають нозологій.

Педагогічний склад закладу У закладі освіти працює висококваліфікований колектив педагогічних працівників, із них: 14 – відмінників освіти України, 1 – вихователь-методист, 17 – старших учителів, 23 – спеціаліст вищої категорії, 12 – спеціалістів І категорії, 10 – спеціаліста II категорії, 10 – спеціалістів, практичний психолог, соціальний педагог, 4 – медичних працівники.
Харчування учнів У закладі освіти передбачено п’ятиразове вітамінізоване безкоштовне харчування.