КОГТЕВ Андрій Валентинович

Викладання математики, як засіб мислення здобувачів освіти з порушенням слухової функції

Застосування методів активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти на уроках математики

Інноваційно-творчий погляд учителя-дефектолога, як підгрунття успішності здобувачів освіти в умовах спеціального закладу освіти

Нетрадиційний підхід у викладанні математики

Новітні освітні технології у викладанні математики в умовах НВК для дітей із порушеннями слуху

Практичне застосування педагогічних технологій

Превентивна діяльність вчителя математики

Прикладні задачі з математики як засіб розвитку життево необхідних компетентностей

Ризики та перешкоди на шляху реалізації принципу індивідуального підходу

Розробка серії уроків алгебри для 9-го класу з теми Нерівності

Соціалізація нечуючих школярів як предметна та ключова компетентність

Упровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій на уроках математики

Упровадження здоровязберігаючих освітніх технологій

Формування громадянської та національної самосвідомості особистості в політехнічному освітньому середовищі

Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Certificate

Certificate