Звіти ІV квартал, річні за 2018 рік

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня 2019 року

Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4-де)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік(форма №3-де)

Баланс на 01 січня 2019 року (форма №1-дс)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 січня 2019 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-де)