Звіт директора Середенко Надії Іванівни

Звіт  директора

комунального закладу

«Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс»

Харківської обласної ради

Середенко Надії Іванівни

(30.12.2013 року)

Протягом дії Додаткової угоди № 8 від 29 липня 2012 року до контракту від 27.08.2001 року, укладеного з Харківською обласною державною адміністрацією, мною здійснювалось оперативне керівництво Комунальним закладом «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, забезпечувалась його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальним закладом.

Управління закладом здійснювалось згідно з чинним законодавством, було спрямовано на виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,

 основних завдань і положень Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальноосвітньої середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,  законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної  Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпоряджень Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

Творча робота колективу була підпорядкована основній меті закладу: забезпечення потреб громадян, суспільства і держави у дошкільній, повній загальній середній освіті дітей з особливими освітніми потребами,  підготовки їх до самостійного життя та праці.

Шкільна мережа на 2013/2014 навчальний рік становила: 6 дошкільних груп з них (2 логопедичні групи, 4 групи для дітей з порушеннями слуху), 13 класів, в яких навчаються, виховуються, проходять реабілітацію 175 вихованців. Забезпечується доступ до якісної освіти дітей, які потребують особливої педагогічної, медичної уваги, корекції фізичного розвитку.

За діагнозом захворювань дітей:

захворювання органів слуху – 159;

органів зору – 13;

кістково – м’язової системи – 18;

органів дихання – 17;

органів травлення – 27;

серцево – судинної системи – 7;

нирок – 4;

шкіри – 6;

психо-неврологічних  захворювань – 48.

Організація навчально – виховного процесу в навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці навчально-виховного комплексу.

Особлива увага приділяється підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджуються інтерактивні форми організації навчально – виховного процесу.

Колектив навчального  закладу продовжує працювати   над проблемою «Формування  комунікативних  навичок  як  складової  різнобічно розвиненої особистості дитини з особливими фізичними потребами».

Науково – методична робота підпорядкована проблемам розвитку здібностей і нахилів учнів.

Підвищується науково – методичний рівень педагогічних працівників через курсову перепідготовку, участь у семінарах, науково-практичних конференціях, роботу «Школи передових методів праці», «Школи сурдопедагога», самоосвіту педагогів. Працюють методичні об’єднання вчителів, вихователів, педагогів дошкільного підрозділу.

Удосконалюються традиційні і впроваджуються  інноваційні форми роботи, проводяться педагогічні дослідження, спостереження, тестування, діагностування. Педагоги здійснюють самооцінку, виявляють і аналізують труднощі у своїй роботі, творчо підходять до вирішення психолого – педагогічних завдань у процесі навчання і виховання, широко застосовують інформаційно-комунікаційні технології, які відповідають сучасним дидактичним вимогам і навчальним можливостям учнів (інтелектуальним, віковим, психологічним).

Протягом І семестру педагогічний колектив готувався до участі у ХХІ обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

Використання новітніх технологій відбувається при активній взаємодії учня і вчителя.

Активізувалась робота з обдарованими дітьми. З цією метою вчителі забезпечували сприятливу емоційну атмосферу, використовували дослідницький метод, метод самостійного набуття знань, співпрацювали з батьками з розвитку здібностей кожного вихованця. У ІІ (міжінтернатному) етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін брало  участь  14  учнів  7-11 класів з  шести  навчальних  дисциплін, а саме: української  мови  та  літератури –4 учня, з фізики – 3 учня, з   біології – 3  учня,   з  історії – 2 учня , з російської  мови  і  світової  літератури   — 2 учня, з математики – 3 учня.

Переможцями стали :  з математики – І місце ( Мішеніна Яна); з української мови та  літератури: 2 учня – ІІІ місце (Попадюк Олексій та Осипенко Аліна), з російської мови та літератури – ІІІ місце (Савченко Станіслав).

Наприкінці І семестру 2013/2014 навчального року учні  навчально-виховного комплексу вперше взяли участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови  ім. П. Яцика. Чарушин  Володимир посів І місце у вищезазначеному конкурсі.

Згідно з річним планом роботи навчального закладу на 2013/2014  навчальний рік адміністрацією здійснювався контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів. За підсумками перевірки написано докладні довідки та  видано відповідні накази.

Виховна робота в навчальному закладі була спрямована на всебічний розвиток особистості, формування системи смисло-життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, що передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб′єктів виховного процесу.

Продовжувалась робота з формування в учнів здорового способу життя, профілактики правопорушень,  злочинності та СНІДу серед учнів, попередження і профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті.

Усі виховні заходи проводились відповідно до календарного планування.

В  учнів (вихованців) розвивались творчі здібності та естетичний смак завдяки роботі у гуртках:  килимарства, народної творчості, виготовлення сувенірів, студії образотворчого мистецтва (батік), гончарства, моделювання іграшок-сувенірів, театрі мод «Аліса», пантоміми, танцювальному.

Відвідування    учнями (вихованцями) навчального закладу оздоровчих та спортивних гуртків («Кроки до здоров’я» , «Лікувальна фізкультура», «Легка атлетика»)  сприяло зміцненню здоров’я та формуванню здоров’язберігаючих компетентностей.

Заняття у гуртку «Азбука домашнього господарювання» сприяли розвиткові в учнів інтересу до звичок та традицій харчування українців, формуванню навичок здорового харчування, вихованню загальної культури.

 Протягом І семестру 2013/2014 навчального року вихованці навчально-виховного комплексу взяли участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах і фестивалях, де посіли призові місця, стали дипломантами та лауреатами, а саме:

Дипломи лауреатів VIІ Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» отримали: Театр костюму «Аліса», Чарушин Володимир, Качало Федір;

Дипломи лауреатів   VI Всеукраїнської виставки-фестивалю «Обдаровані діти України» отримали: Театр костюму «Аліса», Чарушин Володимир, Стадник Федір, Клявіна Аліна, Мішеніна Яна;

Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання  (Диплом 1 ступеня отримав Чарушин Володимир, Диплом 2 ступеня отримав Кирлан Віктор, Диплом 2 ступеня отримав Стадник Федір);

Обласний відбір 2 Міжнародного литовсько-українського конкурсу малюнків, плакатів і фотографій “Дружать діти па планеті”   (Диплом 1 ступеня Дідур Юлія, Диплом 2 ступеня Ізотова Сніжана, Диплом 3 ступеня Свириденко Cофія);

Обласна акція фоторобіт «Незгасна пам’ять»  (Диплом 2 ступеня –  Бондаренко Сергій , Диплом лауреату  – Шаталова Марія);

Відкритий обласний фестиваль творчості людей  з обмеженими можливостями здоров’я «На крилах натхнення» (Диплом лауреата –  Блошенко Анастасія, Диплом 1 ступеня: Шаталова Марія, Кононенко Дмитро, Театр костюму «Аліса», Диплом 2 ступеня: Стадник Федір, Беспалий Едуард, Чарушин Володимир, Гльоза Анастасія, Соха Карина, Диплом 3 ступеня: Клявіна Аліна, Мішеніна Яна, Чечера Ольга, Дубницький Олександр);

Міський творчий конкурс «Харків – місто талантів» (Диплом 2 ступеня в номінації «Найкреативніша робота» – Верхогляд Софія кл., Диплом 2 ступеня в номінації «Найкреативніша робота» –  Мішеніна Яна);

Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя» (Диплом 2 ступеня  – Мішеніна Яна);

Обласний етап Всеукраїнського свята дитячих мрій «Урок казки»

(Диплом 1 ступеня отримав Качало Федір, Дипломи 2 ступеня: Стадник Федір, Клявіна Аліна, Чарушин Володимир, Мішеніна Яна, Диплом 3 ступеня – Глушко Максим);

Міський фестиваль художньої самодіяльності «Натхнення» (Дипломи лауреатів фестивалю – Театр костюму «Аліса», Сабадирь Карина, Чарушин Володимир, Гльоза Анастасія);

VI дитячий відкритий фестиваль підводних зображень «Жива вода»

(Дипломи за активну участь у VI дитячому відкритому фестивалі підводних зображень отримали: Стадник Федір, Бовтенко Лія, Борох Емілія, Соха Карина, Сабадирь Карина, Диплом колективу КЗ «ХС НВК» ХОР  за активну участь у конкурсі малюнків та декоративно-прикладних робіт VI дитячого відкритого фестивалю підводних зображень «ЖИВА ВОДА» )

     Вихованці НВК отримали подяки за активну участь у таких проектах, як:

Обласна фотовиставка  «Територія пригод – 2013»;

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Українська народна іграшка»;

Обласний SOS вернісаж;

Обласний етап Всеукраїнського  конкурсу дитячої творчості «Знай і люби свій край»;

Обласна виставка робіт дошкільнят;

Обласна виставка виробів з бісеру;

Обласна виставка-конкурс  малюнку «Наша мрія – вода чиста, Земля – красива»;

Всеукраїнська Різдвяна виставка «Christmas Emotions 2014»;

Обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція»;

Всеукраїнський творчий конкурс «Україна моєї мрії».

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (із змінами), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 21.04.2010 № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 № 436 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році», відповідно до Державних санітарних правил і норм «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» (ДСанПіН 5.5.5.23-99), наказу Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації від 21.05.2013 № 327 «Про організацію літнього відпочинку й оздоровлення учнів (вихованців) шкіл-інтернатів обласного підпорядкування влітку 2013 року», на базі навчального закладу було організовано роботу дитячого закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням з 27.05.2013 по 16.06.2013.

Улітку 2013 року в дитячому закладі праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням «Джерело» оздоровленням було охоплено 100 вихованців шкільного підрозділу (100%), всі вони мають статус – дитина-інвалід. Із них:

–       діти-сироти – 1;

–       діти, позбавлені батьківського піклування – 2;

–       діти, які виховуються в багатодітних  сім’ях – 9;

–       талановиті і обдаровані діти – 54.

Під час відпочинку було організовано змістовне дозвілля, а саме: проводились екскурсії до Театру юного глядача, до зоопарку, планетарію, до Ботанічного саду, лісопарку, екологічного парку, до музею природи, центру дитячої та юнацької творчості №1, театру музичної комедії, ХАТОБу, музею-галереї сучасного мистецтва, ДК НТУ «ХПІ», музею «Космос», театру ляльок, музею міліції, океанаріуму «НЕМО». Під час роботи літнього закладу праці та відпочинку з дітьми проводились спортивні ігри та змагання з шахів та шашок, волейболу та баскетболу, з настільного тенісу, спартакіади «Роби з нами, роби, як ми, роби краще за нас», «Королева спорту – Легка Атлетика», конкурс стіннівок та плакатів «Мій табір», «Хай не буде від вогню біди» конкурс малюнків «Україна – моя велика родина!», «Літо в таборі», «Жива буква», проведення свята «День бантиків», бібліотечні дні «У світі казок», «Книга – мій найкращий друг та порадник», ігрові конкурси «Хто на що гаразд?», «Граємо та здоров’я маємо!», тематичний вечір «В гостях у Пілюлькіна», конкурси: «Казка на новий лад», фантазійні проекти «Чарівне місто», «Поле чудес», жестової пісні «Наші мрії», зачісок, букетів і поробок з природного матеріалу.

Протягом оздоровчого періоду педагогами дошкільного підрозділу проводились рухливі ігри на свіжому повітрі, загартовуючи процедури, різноманітні фізкультурно – оздоровчі заходи, сюжетно – рольові та дидактичні ігри. Було активізовано рухову діяльність дітей, надано їй оздоровчу спрямованість, здійснювався дієвий медико – педагогічний контроль і своєчасне використання лікувально – профілактичних засобів. Улітку значно ширше використовувалося нестандартне фізкультурне обладнання («доріжки здоров’я» з квасолі та каштанів, «гантелі» – пластикові пляшки, наповнені крупами, «кульки – брязкальця» з пластикових пляшок), значно більше часу діти проводили на свіжому повітрі.

7 учнів  навчального закладу, учасників обласних та всеукраїнських змагань з баскетболу та легкої атлетики, з 28.05.2013 по 19.06.2013 оздоровлювались у Міжнародному дитячому таборі  «Артек».

11 учнів навчального закладу, переможців шкільних та обласних конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва, учасники обласних та всеукраїнських фестивалів дитячої творчості, отримали можливість оздоровлюватися з 17.07.2013 по 06.08.2013 у Дитячому оздоровчому центрі «Молода  гвардія» у м. Одеса.

На високому  рівні організована робота учнівського комітету – органу самоврядування  навчального закладу.

Комплексно вирішувались проблеми лікування та реабілітації учнів з вадами слуху та мови. Проведено поглиблений медичний огляд дітей, профілактичні щеплення згідно з планом. Постійно проводились протиепідемічні та санітарно – гігієнічні заходи, які забезпечували попередження інфекційних захворювань. Як результат, протягом серпня-грудня 2013 року в закладі  були зареєстровані одиничні випадки інфекційних захворювань і захворювань на грип.

Проведена система заходів з профілактики та лікування супутніх захворювань.

Діє психологічна служба. Протягом  І семестру 2013/2014 навчального року психологічна служба навчального закладу згідно з річним планом здійснювала такі  види діяльності:

діагностика – психологічне  обстеження вихованців, учнів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців та учнів навчального закладу, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям та учням, які перебувають у кризовій ситуації (втрата одного із батьків або близьких людей, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

прогностика –проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців та учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій  розвитку груп та міжгрупових відносин.

Проводились заходи по зміцненню і поповненню матеріально – технічної бази навчального закладу. Відремонтовані  виставочна зала, приміщення учительської, побутові, спальні  та класні кімнати (вибірково). Відремонтоване приміщення для сторожів.  Повністю  виконані  заходи  по  поточному  ремонту щодо підготовки до роботи в зимових умовах.

З 01 липня 2013 по 31 грудня 2013 року було   залучено бюджетні кошти –  4214652.00 грн.  та    позабюджетні кошти – 9740.00 грн.

Протягом І семестру 2013/2014 навчального року павчальним закладом була отримана благодійна допомога у вигляді сучасного ноутбука,мультимедійного обладнання,копіювальна техніка, солодкі новорічні подарунки, ялинкові прикраси, іграшки для дошкільних груп.

Дотримуються вимоги до техніки безпеки, охорони праці і безпеки життєдіяльності з утримання вихованців. Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності у відповідності до діючих нормативів.

Адміністрація навчального  закладу в контакті співпрацює з профспілковим комітетом. Спільно вирішуються проблеми підбору і розстановки кадрів.

Проаналізована робота трудового колективу за всіма напрямками діяльності закладу і визначені проблеми, які будуть вирішуватись протягом ІІ семестру.

Своєчасно проводиться тарифікація педагогічних працівників.

В закладі діє Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, в додатках якого є Положення про преміювання працівників, про надання щорічної річної грошової винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення, на надання одноразової матеріальної допомоги.

Деяким категоріям працівників встановлені доплати за тип установи і шкідливі умови праці. Всі виплати здійснювались своєчасно, заборгованість по заробітній платі відсутня.

Своєчасно надається встановлена звітність, а також інші відомості про роботу і стан навчального закладу.

З батьками учнів (вихованців) встановлено тісний зв’язок. Зауваження і пропозиції аналізуються, знаходяться шляхи їх вирішення.

Звіт директора був заслуханий на загальних зборах трудового колективу.

Між адміністрацією і трудовим колективом встановлені стосунки взаєморозуміння, тісної співпраці, безконфліктності, доброзичливості і творчості.

Директор                                                                                                         Н.І. Середенко