Засідання педагогічної ради

26 Березня 2015

25 березня 2015 року у нашому навчально-виховному комплексі відбулася педагогічна рада за темою: «Особистісно-орієнтовані технології навчання як необхідна умова ефективності роботи корекційного педагога». Ця тема є надзвичайно актуальною, адже наші діти надзвичайно різняться між собою, кожен має свій неповторний характер, тип темпераменту, особистий рівень знань, вмінь та навичок, особливості світосприйняття   та поведінки. А тому більш доцільно використовувати різноманітні методи та форми роботи стосовно дітей різного рівня навчальних можливостей, шукати особливий підхід до вихованців, які не встигають за програмою.

Доповідачі дуже ґрунтовно дослідили та розкрили тему зібрання, спираючись не лише на теоретичні дослідження науковців-педагогів, а й, переважним чином, на власний досвід, що було особливо важливо й цікаво почути присутнім колегам.

Сподіваємося, що багато цінних спостережень та висновків наших доповідачів стануть у нагоді всьому педагогічному колективу.