Засідання атестаційної комісії І рівня

16 Березня 2021

У березні 2021 року відбулися засідання атестаційної комісії І рівня Комунального закладу «Харківська спеціальна школа №5» Харківської обласної ради.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності школи. Атестація відіграє основну роль у становленні творчого вчителя. Під час атестації здійснюється моніторинг професійних якостей учителя, результативності його діяльності, рівень загальної культури, створюються умови для вивчення педагогічного досвіду кращих учителів.

Атестаційна комісія І рівня, до складу якої увійшли адміністрація закладу, голови МО та голова професійного комітету, працювала з дотриманням основних принципів атестації: гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх діяльності.

Педагогічні працівники, які атестувалися цьогоріч, заздалегідь надали до атестаційної комісії необхідні матеріали з різних видів діяльності за міжатестаційний період, навчально-методичні розробки та портфоліо, які було презентовано під час засідання у вигляді творчих відеозвітів – так члени комісії мали можливість детально ознайомитися з результатами роботи кожного педагога, що атестується. Наступний етап атестації – затвердження вищеозначених рішень атестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації.