Відкрите заняття з навчання грамоти

21 Лютого 2019

21.02.2019 в рамках тижня педагогічної майстерності вчителів початкових класів було проведено відкрите заняття з навчання грамоти для здобувачів освіти 1-Б класу комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради.

Малеча на уроці була дуже активна.

Урок було побудовано із врахуванням таких принципів:

– дитиноцентрованості і природовідповідності;

– узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

– науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

– взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

– логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

– творчого використання вчителем програмового матеріалу;

– адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних іфізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.