Батькам наймолодших школярів

Педагоги, психологи, батьки намагаються зробити все можливе, щоб навчання молодших школярів було успішним, щоб кожна дитина у своїй навчальній діяльності могла досягти більш високих результатів. Як визначити реальні можливості кожного учня і створити саме такі умови, за яких навчання ставало б все більш успішним?
Часто розв’язання подібної проблеми вбачають у проведенні додаткових занять, репетиторстві, що насправді спрямовано лише на ліквідацію прогалин у знаннях. Однак недостатність знань, незадовільне засвоєння цього або іншого матеріалу зазвичай є наслідком негативного ставлення дитини до навчання, низького рівня пізнавальних процесів, не сформованості різних особистісних якостей. Тому у більшості випадків додаткові заняття є малоефективними, оскільки вони спрямовані на усунення наслідків, а не причин.
Причини недостатньої успішності у навчанні можуть бути найрізноманітнішими і у кожної дитини своїми. Виявлення цих причин — справа складна і копітка, але, якщо дійсно є бажання допомогти дитині краще навчатися, здолати низьку успішність, зробити її навчання радісним, підготувати дитину до успішної діяльності на наступній сходинці навчання, — потрібно виявити реальні причини, які пов’язують ті або інші ускладнення, заважають дитині добре навчатися. Сьогодні ми спробуємо ці причини виявити.
Якщо діти не можуть добрати перевірні слова у вправах щодо правопису перевірних ненаголошених голосних у корені слова, то у дитини низький рівень розвитку довільності, не сформованість прийомів навчальної діяльності (самоконтролю, вміння діяти за правилом), недостатній словниковий запас.
Можливі причини пропуску букв у письмових роботах  —  низький рівень роз-витку фонематичного слуху; слабка концентрація уваги; несформованість прийомів самоконтролю.
Проблеми із розв’язуванням задач різними спосо¬бами свідчать про низький загальний рівень розвитку інтелекту; несформованість вміння орієнтуватися на систему ознак; низький рівень розвитку образного мислення.
Якщо є проблеми з переказом тексту, то причинами цього можуть бути несформованість уміння планувати свої дії; слабкий розвиток логічного запам’ятовування; низький рівень розвитку логічних операцій (аналізу, узагальнення, систематизації); низький рівень мовленнєвого розвитку.
Загальні рекомендації можуть бути такими.
•  Необхідно звернути увагу на розвиток таких розумових операцій: уза-гальнення, виявлення суттєвих ознак предметів і явищ, встановлення відношень між поняттями.
•  Використовувати спеціальні розвивальні вправи для корекції довільної уваги.
• Для збагачення словникового запасу дітей рекомендується робити наголос на читанні, частіше використовувати в усному мовленні сучасні терміни і поняття науково-культурного і суспільно-політичного змісту, давати їм пояснення, багаторазово повторювати, за потреби разом із дитиною звернутися за допомогою до сімейної бібліотеки.
• Використовувати популярну розвивальну літературу для занять із дітьми; різні ігри та вправи; брати разом із дітьми участь у різних
дитячих святах, традиційних сімейних святах, спільних заняттях тощо