Зміни до Статуту НВК

ЗМІНИ № 1
до СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту

УХВАЛЕНО
на загальних зборах
комунального закладу «Харківський
спеціальний навчально-виховний
комплекс» Харківської обласної ради
протокол № 4 від 29.11.2012

м. Харків

2012 р.
ЗМІНИ № 1
до СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. У тексті Статуту слова «Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації» замінити словами «Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації» у відповідному відмінку.

Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, зареєстрованого Державним реєстром «7» березня 2012 року, номер запису 14801050005061309.