Положення

Вас вітає шкільна бібліотека  

КЗ «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради

 

Книжковий дім бібліотека
Це затишок думок святих.
«Бібліо»  звали книжку греки.
Цю назву ми взяли від них.
Тут зібрані думки вчених.
І кожна книга – відкриття.
Знання  для всіх людей священне,
Без нього не бува життя.

Книга нам несе чудовий
Знань нелічений запас.
Світ яскравий, кольоровий
Відкривається для нас.
Все про що не здогадався.
Навіть думати не міг.
Чи не знав, чи сумнівався —
Дізнаємося ми з книг.

 

            Перш, ніж завітати, ознайомтесь з правилами користування шкільною бібліотекою.

Положення про шкільну бібліотеку: 

Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.1999р.

Правила користування бібліотекою  – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

Правила користування бібліотекою затверджуються директором навчального закладу.

Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

Порядок користування бібліотекою:

Учні ХСШ №5 записуються до бібліотеки в груповому або індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі – за паспортами.

На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

Порядок користування абонементом та читальним залом

Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 20 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.

Навчальна, методична література видається користувачам на час – навчання відповідно до програм з обов’язковою перереєстрацією наприкінці року.

У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі.

Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.

Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, хрестоматії, видаються лише в читальному залі.

 Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.

Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

Надавати практичну допомогу бібліотеці.

 Користувач зобов’язаний:

Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

Дбайливо ставитися до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

У разі вибуття зі ХСШ №5 повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести 5- кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

За втрату документів з бібліотечного фонду або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:

Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в навчальному закладі, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів.

Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу.

Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.

Організувати ремонт видань.

Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.

Бібліотека має право:

Визначати зміст та форми своєї діяльності.

Знайомитися з планами навчально-виховної роботи ХСШ №5.

Бібліотека працює:

понеділок – п’ятниця

з 9.00 до 17.30

Шкільна бібліотека має :                   

–          абонемент,
–          читальний зал,
–          книгосховище,
–          каталоги і картотеки,
–          довідкову літературу.

Бібліотечний фонд:

–          художня та методична  література  –    4832 примірників,
–          підручники   –    7810 примірників,
–          періодичні видання     –         38 назв.

Користувачі:

–          вчителі та вихователі   –  60,
–          учні                                – 100.

Відвідувань  –                     7946.

Виданих підручників –    2777.

Матеріально – технічне забезпечення :

–          Комп`ютери –    2.

Шкільна бібліотека  є структурним підрозділом ХСШ №5.

Діяльність  бібліотеки спрямована на виконання загальної мети, забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання.

 Бібліотека працює  над вирішенням таких завдань:

1 Забезпечення учнів навчально – виховного комплексу новими підручниками
2 Залучення вихованців до читання художньої літератури
3 Накопичення літературного матеріалу на тему «Знай і кохай свій рідний край»
4 Забезпечення  кожного  педагогічного  працівника  та  учня  необхідною  інформацією

                  Організація роботи з читачами та учнями

1

Надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом індивідуальної роботи з читачами

2

Робота з активом читачів.

3

Проведення аналізу читацьких формулярів.

4

Проведення знайомства з бібліотекою учнів підготовчого та першого класів.

5

Систематичне проведення бесіди при обміні книги, бесіди про прочитане.

6

Робота з активом учнівського комітету навчального закладу.