Педагогічна рада «Про виховання позитивного ставлення до праці як вищої цінності в житті, розвиток потреби у творчій праці»

4 Січня 2016

4 січня 2016 року у навчально-виховному комплексі відбулася педагогічна рада за темою: «Виховання позитивного ставлення до праці як вищої цінності в житті, розвиток потреби у творчій праці». Головні цілі та завдання цієї педагогічної ради – об’єднати зусилля колективу школи на підвищення рівня виховної роботи, спрямованої на формування позитивного ставлення школярів до світу праці.

З головною доповіддю виступила заступник директора з виховної роботи Лаврикова Ю. С., яка довела, що провідною ідеєю у вихованні позитивного ставлення до праці у школярів, особливо в молодшому шкільному віці, повинна стати ідея інтересу до праці. «Праця – не обов’язок, а потреба, радість, щастя, спосіб самовираження особистості» – підкреслила Юлія Сергіївна та підсумувала: «Необхідно, щоб бажання школяра займатися певною діяльністю реалізувалося найбільш повно з опорою на інтереси, психофізіологічні можливості наших вихованців і починати роботу з формування позитивного ставлення учнів до праці треба якомога раніше, у дошкільному віці.» 

Зі співдоповідями виступили: вихователі дошкільних груп Луньова Т. А. і Сапронова А. В., учитель початкових класів і класний керівник 1 кл. Ковальова Н. А., вихователь підготовчого класу Свергун Р. Б., керівник гуртка з художнього розпису тканин Пахомова М. С., психолог школи Баул Н. А. У своїх промовах вони обґрунтували педагогічні умови ефективного формування позитивного ставлення наших вихованців до праці та поділилися своїм практичним досвідом з цієї проблеми, зупинившись детально на найбільш цікавих формах, методах і засобах її вирішення. Майже всі доповіді були представлені у вигляді презентацій, демонструвалися кращі зразки дитячих творчих робіт.

Наприкінці роботи педагогічної ради був зачитаний проект рішення педради та проведена рефлексія: оцінка діяльності учасників педради, її корисність і результативність.