Педагогічна рада «Про нову українську школу: виховання на цінностях»

3 Січня 2020

Реформування системи освіти ставить перед педагогами нові вимоги і нові завдання. Для кращого розуміння орієнтирів в організації виховного процесу в контексті розвитку Нової української школи 3 січня 2020 року в Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа №5» Харківської обласної ради відбулася педагогічна рада за темою «Про нову українську школу: виховання на цінностях».

У своїй вступній доповіді заступник директора з виховної роботи наголосила на важливості виховного чинника в житті сучасної школи, зміни парадигми освіти від колективної до особистісно орієнтованої та компетентнісної, принципах дитиноцентризму та партнерства. Особливу увагу вона звернула на «Програму «Нова українська школа» у поступі до цінностей», що передбачає оновлені форми і методи організації виховного процесу і направлена на формування школи цінностей. Основна частина педради проходила у нестандартній формі – у форматі ділової гри, під час якої учасники мали визначити зміст, проблеми та шляхи вирішення проблем сьогодення у процесі виховання через призму поглядів дітей, батьків, педагогів, представників громади і представників органів влади. Результати «мозкового штурму» всередині кожної групи були оголошені під час виступу їх представників, які спробували захистити свої ідеї і проекти за допомогою «відкритого мікрофону» і презентацією лепбуків. Закриття дискусії та підбиття підсумків взяли на себе «експерти»: вони проаналізували роботу творчих груп, звернувши увагу на актуальність, реальність, економічність, оптимальність і оригінальність ідей, і запропонували  перейти до наступного, найскладнішого етапу – перенесення досвіду мислення діяльності із гри в реальне життя освітньої установи.

Програма педради була змістовна і насичена, зорієнтована на ідеї концепції «НУШ», що передбачає формування людини високої культури, у якої гармонійно поєднується глибокий теоретичний і практичний розум з істинною духовністю і загальнолюдськими цінностями. Технологія «Ділова гра» дозволяє у вільній нетрадиційній формі збирати інформацію і обмінюватися думками, планувати сумісні дії та приймати колективні рішення. Саме ці задачі та очікувані результати визначила директорка закладу.

Наприкінці роботи педагогічної ради був зачитаний проект рішення педради та проведена рефлексія: ефективність нової сучасної форми проведення педради (технологія «Ділова гра»), оцінка діяльності учасників педради, її корисність і результативність.