Педагогічна рада «Індивідуальний та диференційований підхід до учнів під час процесу навчання та виховання»

14 Березня 2018

 

7 березня 2018 року у навчально-виховному комплексі відбулася педагогічна рада за темою: «Індивідуальний та диференційований підхід до учнів під час процесу навчання та виховання». Головні цілі та завдання цієї педагогічної ради – спрямувати роботу педагогів НВК на створення більш сприятливих умов для навчання і розвитку особистості нечуючої дитини через індивідуалізацію та диференційований підхід у всіх сферах навчально-виховного процесу.

З головною доповіддю виступила вчитель-дефектолог слухового  кабінету Терехова Ірина Юріївна, яка наголосила, що саме диференціація навчання покликана допомогти школі позбутися необхідності навчати всіх однаково, зменшити перевантаження учнів, ураховуючи їхні індивідуальні особливості, створити умови для самоствердження й самовизначення кожної особистості, озброївши її необхідними знаннями та вміннями. Підсумувала свій виступ Ірина Юріївна наступним: «Лише детально вивчивши психолого-педагогічні особливості дитячого колективу в цілому та кожного учня зокрема, педагог може знайти єдино правильний підхід у доборі та застосуванні режиму роботи на уроці та в позаурочних заходах».

Зі співдоповідями виступили: сурдопедагоги у дошкільних групах Астапова Ю.І. та Доценко В.О., вчитель індивідуальної слухової роботи Фролова Т. П., вчитель української  мови  та  літератури Север’янова О. А.,  вчитель математики та фізики Малиновська Н.П., вихователь старших класів Яцинюк В.М. У своїх промовах вони поділилися власним досвідом індивідуального та диференційованого підходу у навчально-виховному процесі. Усі доповіді були представлені у вигляді презентацій, демонструвалися кращі зразки дитячих творчих робіт, фото- і відео репортажі з уроків, індивідуальних і колективних занять, виховних заходів тощо.

Наприкінці роботи педагогічної ради був зачитаний проект рішення та проведена рефлексія: оцінка діяльності учасників педради, її корисність і результативність.