Фінансовий звіт за ІІІ квартал 2019 года

Баланс на 01 жовтня 2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 жовтня 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами загального фонду (форма N 7м)

Звіт про заборгованысть за бюджетними коштами спеціального фонду (форма N 7м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих з іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N2м)

Звіт про фінансовий результат (форма №2-де)

Пояснювальна записка за дев ять місяців 2019 року