Державні закупівлі

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 2016 – зі змінами

РІЧНИЙ ПЛАН ЗІ ЗМІНАМИ

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017 рік
Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради, 14087938
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
09320000-8 Пара та гаряча вода та пов’язана продукція; постачання  теплової енергії) 2271 1572691,00 грн. (один ммільйон п’ятсот сімдесят дві тисячі шістсот дев’яносто одна гривна 00 копійок), у т.ч. ПДВ 262115,16 грн. (двісті шістдесят дві тисячі сто п’ятнадцять гривень 16 копійок). Переговорна процедура закупівлі грудень 2016  
65310000-9 Розподіл електричної енергії 2273 235192,00 грн (двісті тридцять п’ять тисяч сто дев’яносто дві гривні 00 копійок) у т.ч. ПДВ 39198,67 (тридцять дев’ять тисяч сто дев’яносто вісім гривень 67 копійок) Переговорна процедура закупівлі Лютий 2017  
03220000-9 Овіочі, фрукти та горіхи 2230 98606,35 (дев’яносто вісім тисяч шістсот шість гривень 35 копійок) Відкриті торги Лютий 2017  

Затверджений рішенням  тендерного комітету протокол № 15  від  06 лютого 2017 року.

Голова тендерного комітету Н.І. Середенко
(ініціали та прізвище)
Секретар тендерного комітету                             О.М. Солошенко
                     (ініціали та прізвище)

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради, 14087938
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) 2271 2 700 000,00 грн. (два мільйони сімсот тисяч гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 450 000,00 грн. (чотириста п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Переговорна процедура закупівлі грудень 2015

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 8 грудня 2015 р. № 11

Голова комітету з конкурсних торгів Середенко Н.І.
(ініціали та прізвище)
Секретар комітету з конкурсних торгів Валеєва М.О.
(ініціали та прізвище)

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ зі змінами
на 2015 рік
Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс” Харківської обласної ради, 14087938
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) 2271 1600000,00 грн. (один мільйон шістсот тисяч грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 266666,67 грн. (двісті шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014
35.12.1 Передавання електричної енергії

(постачання електроенергії)

2273 193668,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі шістсот шістдесят вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 32278,00 грн. (тридцять дві тисячі двісті сімдесят вісім грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014
Поточний ремонт приміщення Комунального закладу “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ”   Харківської обласної ради 2240 513350,00 (п’ятсот тринадцять тисяч триста п’ятдесят грн. 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 85558,33 грн.) Відкриті торги Травень 2015
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) 2271 1004082,00 грн. (один мільйон чотири тисячі вісімдесят дві грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 167347,00 грн. (сто шістдесят сім тисяч триста сорок сім грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі Липень 2015
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) 2271 279000,00 грн. (двісті сімдесят дев’ять тисяч грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 46500,00 грн. (сорок шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі Грудень 2015

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07 грудня 2015 р. № 10.

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
Середенко Н.І.
(ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
Валеєва М.О.
(ініціали та прізвище)

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс”

Харківської обласної ради, 14087938
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії) 2271 1600000,00 грн. (один мільйон шістсот тисяч грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 266666,67 грн. (двісті шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість грн. 67 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014
35.12.1 Передавання електричної енергії(постачання електроенергії) 2273 193668,00 грн. (сто дев’яносто три тисячі шістсот шістдесят вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 32278,00 грн. (тридцять дві тисячі двісті сімдесят вісім грн. 00 коп.) Переговорна процедура закупівлі грудень 2014
Поточний ремонт приміщення Комунального закладу “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ”   Харківської обласної ради 2240 513350,00 (п’ятсот тринадцять тисяч триста п’ятдесят грн. 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 85558,33 грн.) Відкриті торги Травень 2015

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02 грудня 2014 р. № 6/1.

Голова комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
Середенко Н.І.
(ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________
(підпис)
Валеєва М.О.
(ініціали та прізвище)

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами)

на 2014 рік

Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ” 

Харківської обласної ради,  14087938

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)

2271

Обласний бюджет

Закупівля в одного учасника

Листопад 2013

Середенко Н.I.

Енергія електрична (35.11.1)

2273

Обласний бюджет

Закупівля в одного учасника

Листопад 2013

Середенко Н.I.

Поточний ремонт приміщення  Комунального закладу “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ”  Харківської обласної ради

2240

Обласний бюджет

Запит цінових пропозицій

Червень 2014

Середенко Н.I.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.05.2014 року  № 1

Голова комітету з конкурсних торгів

_ Н.І. Середенко
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Валеєва М. О.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

Комунальний заклад “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ” 

Харківської обласної ради,  14087938

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)

2271

Обласний бюджет

1300000,00 грн. (один мільйон триста тисяч гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 216666,67грн.)

Закупівля в одного учасника

Листопад 2013

Середенко Н.I.

Енергія електрична (35.11.1)

2273

Обласний бюджет

175000,00 грн. (сто сімдесят п’ять  тисяч гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 29166,67 грн.)

Закупівля в одного учасника

Листопад 2013

Середенко Н.I.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.11.2013 року  № 6

Голова комітету з конкурсних торгів

_ Н.І. Середенко
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Валеєва М. О.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ

на 2013 рік

Комунальний заклад“Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс” 

Харківської обласної ради,  14087938

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

1

2

3

4

5

6

7

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (виключно з холодоагентами) (40.30.1)

1161

Обласний бюджет

1100000,00 грн. (один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 183333,33грн.)

Закупівля в одного учасника

Листопад 2012

Середенко Н.I.

Послуги з постачання електроенергії (40.10.3)

1163

Обласний бюджет

149015,00 грн. (сто сорок дев’ять тисяч п’ятнадцять гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 24835,83 грн.)

Закупівля в одного учасника

Листопад 2012

Середенко Н.I.

Поточний ремонт Комунального закладу “Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс”  Харківської обласної ради

2240

Обласний бюджет

188 530,00 грн. (сто вісімдесят вісім тисяч п’ятсот тридцять гривень 00 копійок)

 (в т.ч. ПДВ: 31 421,67 грн.)

Запит цінових пропозицій

Березень

2013 року

Середенко Н.І.

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (виключно з холодоагентами) (40.30.1)

2271

Обласний бюджет

170000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок) (в т.ч. ПДВ: 28333,33грн.)

Закупівля в одного учасника

Листопад 2013

Середенко Н.I.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.11.2013 року  № 4

Голова комітету з конкурсних торгів

_ Н.І. Середенко
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів

Валеєва М. О.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)