3 кватрал 2019 року

Баланс на 01 липня 2019 року

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 липня 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м на 01 липня 2019 року

Документи на ХСШ №5

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 липня 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) спеціальний фонд на 01 липня 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( форма N 4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за перше півріччя 2019 року (форма N 4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2019 року (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за перше півріччя 2019 року (форма N 2м)

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2019 року (Форма № 2-дс)