3 квартал

Баланс на 01 жовтня 2018 р.

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 жовтня 2018 р.

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м загальний фонд) на 01 жовтня 2018 р.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м спеціальний фонд) на 01 жовтня 2018 р.

Звіт про надходення і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)  за 9 місяців 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 9 місяців 2018 р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N4-1м) за 9 місяців 2018 р.

Звіт про надходження та використання загального фонду  (форма N 2м) за 9 місяців 2018 р.

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 р.

Поясньвальна записка за 9 місяців 2018 р.

Пояснювальна записка за 9 місяців 2018 р. (Додаток 10)