2 квартал 2020 рік

Баланс на 01 липня 2020

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( N 7m) особливі освітні потреби

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( N 7m)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (N 7 m) інші програми

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (N7m)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами, (корекції розвитку)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ( N-3m)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ( N-2m) корекції розвитку

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами влесних надходженю (N-2m)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (N 2M) інші надходження

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (N 2M)

Звіт про надходженяя і використання коштів, отриманих як плата за послуги ( N 4-1m)

Звіт про фінансові результати ( №2-дс)

Пояснювальна записка